Welkom op de website van basisschool De Vlinderboom

Wat maakt onze school bijzonder en unIQ? Wij…

• zijn een kleine (groeiende) school, ongeveer 160 leerlingen

• zijn een reguliere basisschool met plek voor drie klassen voltijds onderwijs voor                   hoogbegaafden kinderen vanaf groep 4 (zie kopje AMOS unIQ)

• ook in de reguliere groepen een plusaanbod (voor leerlingen die dit nodig hebben)

• extra aandacht voor leerlingen die meer onderwijstijd nodig hebben

• passen elementen toe van de principes van Natuurlijk Leren

• zijn een Vreedzame School, lid van de Vreedzame wijk en werken met de methode de Veedzame School om te werken aan goed burgerschap en een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling

• hebben een vakleerkracht gymnastiek die kinderen twee keer per week gymles geeft

• hebben een muziekdocent van Aslan die kinderen een half uur per week muziekles geeft

• bieden een doorgaande lijn in Engelse les vanaf groep 1

• passen samenwerkend (coöperatief) leren toe in de groepen

• hebben een continurooster, startend om 8:30 uur tot 14:00 uur. Kinderen pauzeren met de groepsleerkracht

• hebben een grote buitenspeelplaats achter de school, die van de voorkant niet zichtbaar is

• plannen in het kader van cultuur onderwijs in een jaar verschillende excursies in, zoals naar   Artis of het van Gogh museum

• gaan met groep 6 & met groep 7 naar de ‘schooltuinen’

• hebben een cultuur coördinator die een cultuurbeleidsplan uitvoert

• voeren drie keer per jaar 20 minuten oudergesprekken over de voortgang van het leerproces van de leerling, samen met kind en ouders

• organiseren vanaf het schooljaar 2016-2017 vier keer per jaar één week in het teken van Wetenschap, Natuur & Techniek, waarbij ook onze ‘techniektorens’ worden ingezet

• zijn een 'Jump-in' school en promoten gezonde voeding. We drinken water op school, eten fruit rond 10 uur en een gezonde lunch.

• naschoolse activiteiten, twee keer per jaar, per bouw een programma, zoals gravity met de bovenbouw, natuurbeesten voor de middenbouw en voor de kleuters beweegkriebels.

• hebben een gedreven, enthousiast leerkrachten team, dat

    -zijn schouders zet onder innovatieve ideeën,

    - altijd ‘voorwaarts’ denkt,

    - het beste wil voor elke leerling,

    - continu werkt aan haar professionaliteit

    - gespecialiseerd is op uiteenlopende gebieden, zoals orthopedagogiek, kind gesprekken, kinder coaching, wetenschap, natuur & techniek, management, hoogbegaafdheid, verrijking & verdieping van lesstof (de kerndoelen), woordenschatonderwijs etc.

    - bestaat uit alle leeftijdscategorieën, vrouwelijke en mannelijke leerkrachten

• hebben een directiekoppel bestaande uit een locatieleider die vier dagen in de week aanwezig is en een meer-schools directeur die er twee dagen per week is

Kortom, De Vlinderboom biedt een schoolloopbaan voor leerlingen, waarin zij optimaal tot leren komen en ervaringen opdoen om nooit te vergeten!

Om ons beter te leren kennen, kunt u langs komen tijdens een rondleiding. Wij vertellen u met veel plezier meer over de kwaliteit van ons onderwijs en kunt u een kijkje nemen in de groepen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van onze school.

We hopen u te mogen ontmoeten op basisschool de Vlinderboom!

Team de Vlinderboom

 

789


 

   

    Rondleidingen regulier en unIQ 2017

     27-09-2017        17-10-2017

     23-11-2017        13-12-2017

 

            

     Agenda september

     Wo  20-09 Informatieavond 19 uur        

     Do    21-09 Schoolfotograaf   

     Vr   29-09 Jubileumfeest 

    

Klik hier voor alle schoolvakanties en studiedagen.